Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2018-05-25 14:40:22 Ogłoszenia dla organizacji pozarządowych / Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - Rodzinny Festyn Integracyjny z okazji Dnia Dziecka Dorota Grunholz-Łomińska Publikacja artykułu
2018-05-25 12:08:19 Karty usług / Wydział Spraw Obywatelskich Jolanta Orzołek Edycja artykułu
2018-05-25 12:05:33 Regulamin / Regulamin naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze Małgorzata Dembkowska Edycja artykułu
2018-05-25 11:58:54 Druki / Wydział Spraw Obywatelskich Jolanta Orzołek Edycja artykułu
2018-05-25 11:28:25 Druki / Wydział Geodezji, Gospodarki Gruntami i Rolnictwa Jolanta Orzołek Edycja artykułu
2018-05-25 10:09:07 Przetargi ogłoszone / "Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Gminy Miejskiej Rumia w roku 2018" Joanna Piernik Edycja artykułu
2018-05-25 09:09:58 Przetargi ogłoszone / „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 9 przy ul. Stoczniowców 6 w Rumi z podziałem na II części ”., realizowana w ramach projektu pn „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 9 i nr 10 oraz budynku Cmentarza Komunalnego w Rumi” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (umowa nr: RPPM.10.01.01-22-0001/17-00. Joanna Piernik Edycja artykułu
2018-05-24 15:40:18 Ogłoszenia / CIS.1101.1.2018 Rekrutacja na stanowisko pracy Doradcy Zawodowego w Centrum Integracji Społecznej w Rumi Marcin Sałek Publikacja artykułu
2018-05-24 14:06:59 Inf. o środowisku i jego ochronie / Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie decyzji środowiskowej Agata Madejska Publikacja artykułu
2018-05-24 14:01:34 Inf. o środowisku i jego ochronie / Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej Agata Madejska Publikacja artykułu